Dziś jest: Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 r.
Elbląski Komitet Obywatelski » strona główna » aktualnosci » WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA ELBLĄGA

AKTUALNOŚCI

WYBORY

BAROMETR AKTYWNOŚCI RADNYCH

OSTATNIE WPISY NA BLOGACH

DOKUMENTY

CZYTELNIA

STANOWISKA

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA ELBLĄGA

Dodano: 2015-12-01, 09:19 | Odsłon: 5111

Pan dr Karol Nawrocki jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Historii. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. Od początku swej pracy zawodowej tj. od 2009 prowadzi badania nad współczesną historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii oporu społecznego wobec władzy komunistycznej na terenie Elbląga i byłego województwa Elbląskiego w latach 1976-1989. Praca badawcza dr K. Nawrockiego była pierwszą pracą, w tak dużym stopniu udokumentowaną w szerokiej bazie źródłowej, opisującą współczesną historię Elblaga oraz b. województwa Elbląskiego i poświęconą oporowi społecznemu wobec władzy komunistycznej na tym terenie. W ramach swojej pracy prowadził nie tylko badania naukowe zdarzeń i faktów historycznych jakie działy się na terenie Elblaga i okolicy. Równolegle z badaniami naukowymi prowadził zakrojoną na szeroką skalę działalność popularyzatorską wygłaszając ponad 30 referatów na temat Elbląga nie tylko na terenie Oddziału Gdańskiego IPN ale także całej Polski. Rezultaty swojej początkowej pracy zawarł w publikacjach poświęcając temu zagadnieniu m.in. dwie książki; z roku 2010: pt. Zarys historii NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląskiego (1980-1989) oraz z roku 2011: pt. Wokół Elbląskiej „Solidarności”, kilkadziesiąt artykułów w takich czasopismach jak Biuletyn IPN, Pamięć i Sprawiedliwość, portal Pamiec.pl oraz w kilkudziesięciu wydaniach materiałów pokonferencyjnych w całej Polsce w tym m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Toruniu oraz wielokrotnie w Gdańsku. We wszystkich tych publikacjach zaznaczona była rola Elblaga i elblążan, ich jednostkowe losy i wydarzenia ilustrujące jeden z najważniejszych okresów w historii Polski tj. historię ostatniej dekady PRL. W tej dekadzie szczególne miejsce zajmuje ruch społeczny i powstały na jego bazie Niezależny Samodzielny Związek Zawodowy „Solidarność”. W październiku 2013 roku K. Nawrocki obronił pracę doktorską również z tematu „elbląskiego”. Tytuł pracy „Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim w latach 1976-1989”. Obrona pracy odbyła się w auli Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Było to wydarzenie szczególnie ważne w życiu Pana K. Nawrockiego. Ważne było także dla Elblaga ze względu na temat pracy, który w odbiorze zebranych w auli UG w tym przedstawicieli władz uczelni, profesorów i studentów był jednoznacznie wymowny i promował miasto Elbląg, b. województwo elbląskie, fakty i zdarzenia a także mieszkańców, którzy w okresie komunizmu odegrali znaczącą rolę w ogólnokrajowym łańcuchu sprzeciwu wobec panującego wówczas porządku. Praca uzyskała pozytywne oceny recenzentów a jej obrona uzyskała ocenę bardzo dobrą. W styczniu 2014 roku Pan dr K. Nawrocki został powołany na stanowisko Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Oddziale IPN w Gdańsku. Można przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem, że propozycja objęcia stanowiska na tak prestiżowym obszarze działalności IPN jakim jest edukacja publiczna, to uznanie przełożonych dla wkładu pracy jaki wniósł K. Nawrocki w rozwój badań nad współczesną historią Elbląga i Polski. Dla nas elblążan tym bardziej jest to powód do dumy, że przy okazji pracy naukowej dra K. Nawrockiego następuje dalsza i coraz efektywniejsza promocja wiedzy o Elblągu i jego mieszkańcach. W 2014 roku dr K. Nawrocki zakończył przygotowanie i oddał do druku książkę będącą wynikiem jego kilkuletnich „zmagań” z tematem elbląskim. Książka ukazała się na rynku księgarskim na przełomie 2014 i 2015 roku. Wcześniej zapowiadana ma już swoje miejsce i funkcjonuje pt. Studium przypadku. Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim w latach 1976-1989. Książka ta jest podsumowaniem ponad pięcioletnich badań autora. Jest raczej pewne, że nie powstała w tych latach w Elblągu żadna inna książka oparta o tak szeroką bazę źródłową. Powstanie tej książki to duże osiągnięcie gdańskiego oddziału IPN, lokalnych środowisk solidarnościowych ale przede wszystkim to ogromne osiągnięcie autora. Jest pokłosiem zmieniającego się klimatu w mieście wobec NSZZ „S” z lat 1980-1989. W trakcie zbierania materiałów do tej książki autor przeprowadził ponad 150 wywiadów, rozmów, nagrań i notatek z bohaterami tego okresu. Dokumentacja powstała w trakcie pracy nad tą książką ma bezcenną wartość jako źródło informacji z którego będą mogły korzystać przyszłe pokolenia badaczy oporu społecznego w Elblągu. Jest to niewątpliwie powód do dumy i radości autora ale także ludzi-bohaterów nie tylko tych z pierwszych stron gazet ale także tych zapomnianych i ich rodzin. Autor dotarł do żyjących świadków wydarzeń historycznych i to zarówno tych w kraju jak i za granicą. Nie zapomniał o nieżyjących docierając do ich rodzin, znajomych i przyjaciół. To musi cieszyć autora ale także i nas elblążan żyjących w kraju a także i tych na obczyźnie. Pan dr K. Nawrocki niezależnie od w/w publikacji, których jest autorem uczestniczy w realizacji zbiorowego projektu pt. Encyklopedia Solidarności, który jest realizowany od 2007 roku. Dotychczas ukazały się w ramach tego projektu trzy tomy w formie książkowej. Równolegle realizowany jest projekt w formie elektronicznej. K. Nawrocki wniósł znaczący wkład pracy w realizację obu tych projektów. Od III tomu jest pełnomocnikiem dla Elblaga, obok dotychczasowego pełnomocnika (T.Ch.). Wcześniej tj. od 2009 roku K. Nawrocki współpracował z ES jako autor opracowując kilkanaście biogramów działaczy elbląskiego NSZZ „S” oraz „elbląskich” haseł rzeczowych. Jest także współautorem hasła zbiorczego do ES pt. Region Elbląski oraz autorem hasła pt. Ośrodek Odosobnienia w Kwidzynie. Pan dr K. Nawrocki ma również duży udział w przygotowaniu stałej wystawy dla Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, otwartego w sierpniu 2014 roku. Na potrzeby tej wystawy opracował ponad 300 haseł dot. Elbląga. Dzięki jego pracy Elbląg stał się drugim miastem po Gdańsku tak obszernie prezentowanym. ECS w części poświęconej Elblągowi jest kolejnym dużym krokiem w popularyzacji miasta, elbląskiego NSZZ „S” i elblążan z lat 1980-1989. Wraz z ukazaniem się książki pt. Studium przypadku. Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim w latach 1976-1989, przełom lat 2014/2015 stał się dla dra Karola Nawrockiego zwieńczeniem jego dotychczasowych badań historycznych w ramach, których na każdym kroku starał się popularyzować miasto będące obiektem jego zainteresowań. Jest też w pewnym sensie podsumowaniem pracy. Jego książka, hasła w ES czy też w ECS będą świadczyć o miejscu Elbląga w najnowszej historii Polski. Dr K. Nawrocki z racji obowiązków służbowych wykonuje obecnie zadania jakie wynikają ze statutu IPN. Tym samym nie może poświęcać sprawom elbląskim tyle czasu jak dotychczas ale zapewnia, że pozostaje do naszej dyspozycji jako popularyzator miasta Elbląga i jego historii.

Strona główna | O nas | Członkowie | Jak przystąpić | Galeria | Linki | Mapa serwisu | Kontakt stat4u