Dziś jest: Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 r.
Elbląski Komitet Obywatelski » strona główna » aktualnosci » Stefan Rembelski: Ciepły Układ Zamknięty w Elblągu!

AKTUALNOŚCI

WYBORY

BAROMETR AKTYWNOŚCI RADNYCH

OSTATNIE WPISY NA BLOGACH

DOKUMENTY

CZYTELNIA

STANOWISKA

Stefan Rembelski: Ciepły Układ Zamknięty w Elblągu!

Dodano: 2016-02-23, 08:28 | Odsłon: 4541

Co cztery lata elblążanie powierzają nadzór właścicielski nad mieniem komunalnym bezpośrednio prezydentowi miasta, a pośrednio radzie miejskiej. Tyle teoria. W praktyce bywa z tym różnie – jak wynika z opublikowanych ostatnio raportów Urzędu Zamówień Publicznych i CBA, nadzór właścicielski prezydenta Wróblewskiego nad EPEC-em jest iluzoryczny - rzeczywisty nadzór nad strategiczną spółką miejską zaopatrująca Elbląg w energię cieplna sprawuje Ciepły Układ Zamknięty.

 Cóż to za twór, a w zasadzie nowotwór, który niszczy zasoby mienia komunalnego drenując kieszenie elblążan? To wszelkiej maści oligarchiczne koterie partyjne, które w różnych proporcjach elblążanie w wyborach wprowadzają do ratusza - niemniej jednak jest to zawsze ta sama klika. Chronologicznie rzecz ujmując na przykładzie EPEC-u jak w soczewce widać, jak trzy kolejne ekipy partyjne, dobrze funkcjonującą spółkę, prowadzą do ruiny w sposób niemalże planowy.

Geneza patologii w pigułce

Bezpieczeństwo energetyki cieplnej od zawsze było pietą achillesową Elbląga. Strategicznym błędem włodarzy miasta był czas komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych na początku lat dziewięćdziesiątych. Zabrakło wówczas wyobraźni by skomunalizować źródło wytwarzania energii cieplnej czyli Elektrociepłownię Elbląg, skupiając się wyłącznie na komunalizacji systemu sieci przesyłowych, czyli przekształceniu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w nieszczęsne Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które od zarania było zawsze łupem zwycięzców wyborów samorządowych. Nie inaczej było w roku 2010, kiedy to zwycięska PO objęła stery największej spółki miejskiej odpowiedzialnej za dostarczanie ciepła do mieszkań tysięcy elbląskich rodzin. Na czele firmy stanął wybitny specjalista, który z ciepłownictwem miał tyle wspólnego, że siedział w ciepłym pomieszczeniu pracując w Elbląskiej Elektrociepłowni.

 

Formalnie powołania dokonał prezydent Grzegorz Nowaczyk. ale wszyscy zorientowani w meandrach elbląskiej polityki wiedzą, że centrum kadrowo decyzyjne znajdowało się na ulicy Królewieckiej lub naprzemiennie na Szafirowej.Podział łupów w radzie nadzorczej EPEC-u był proporcjonalny do składu rady miejskiej. Po skróconej kadencji, władza w Elblągu przechodzi w ręce PiS-u, a prezydent Jerzy Wilk z niemałą satysfakcją powołuje w skład rady nadzorczej specjalistę ciepłownika Tadeusza Browarczyka. To przełomowy moment w sprawie, bowiem do Ciepłego Układu Zamkniętego wpuszczony został człowiek spoza układu. Efektem pracy nowego członka rady nadzorczej jest raport o ustawionym przetargu na modernizacje sieci ciepłowniczej, który ląduje na biurku prezydenta Jerzego Wilka. Następnego dnia raport znajduje się już w posiadaniu prezesa EPEC-u, a w niedługim czasie prezydent Jerzy Wilk odwołuje Tadeusza Browarczyka z rady nadzorczej spółki. Podobny, a może nawet jeszcze gorszy los spotyka Sebastiana Dąbrowskiego, który wręcza prezydentowi Wilkowi raport o uprawdopodobnionych nadużyciach finansowych w spółce.

Informacja o tym raporcie również trafia do zarządu spółki. Autor raportu zostaje zwolniony dyscyplinarnie i jest metodycznie upadlany z pomocą warszawskiej kancelarii Chmaj i Wspólnicy. Mimo, iż wygrywa w Sądzie Najwyższym traci pracę. Arogancje zarządu spółki i łamanie ustawy Kodeks Pracy nie wzbudza zainteresowania ani prezydenta Wilka, rady miasta, ani też związków zawodowych. Podobny los spotyka radnego Ryszarda Klima, którego za interpelację prezydent Wróblewski, przy pomocy prezesa Piśkiewicza pozywa do sądu. Co więcej wiceprezydent Nowak z SLD mówi o tej sytuacji wprost: – Rysiek myśmy cię ostrzegali.

Groźba pozwania do sądu trafia również do mnie za pisanie krytycznych tekstów o działalności spółki na łamach portalu info.elbląg – i chociaż do dzisiaj się nie zmaterializowała w postaci pozwu, to jednak fakt taki miał miejsce. W końcu Ciepły Układ Zamknięty posuwa się do groźby uszkodzenia ciała jednej z wyżej wymienionych osób. Rada miasta w znakomitej większości stoi po stronie Ciepłego Układu Zamkniętego - dwukrotna próba wniesienia tematu na sesję Rady Miasta przez radnego Ryszarda Klima została przez większość radnych spacyfikowana. Układ tryumfuje na wszystkich frontach.

Kompletny brak nadzoru właścicielskiego

Rady nadzorcze spółki powoływane przez kolejnych prezydentów, nie widzą, bądź nie chcą widzieć pogarszającej się co roku sytuacji finansowej spółki, mimo wzrastających galopująco cen ciepła. Wszelkie sygnały o nadużyciach w spółce rada ignoruje. Powołana z partyjnego klucza, trzyma parasol ochronny na łamiącym prawo zarządem, nie reagując na twarde dowody, że proces inwestycyjny odbywa się z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych. Takie zachowanie rady nadzorczej wyczerpuje przesłanki działania na niekorzyść spółki, ponieważ konsekwencją zaniechań będzie konieczność zwrotu środków unijnych idących w miliony złotych. Co więcej do rady nadzorczej powołana została osoba, która z mocy ustawy ma zakaz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Prezydent Wróblewski jako organ właścicielski otrzymuje pełna informację o tolerowaniu przez prezydenta Jerzego Wilka praktyk będących sprzecznych z prawem przez zarządu spółki. Powstrzymuje się jednak przez rok czasu od jakichkolwiek działań naprawczych. Mimo posiadania mocnego mandatu społecznego toleruje Ciepły Układ Zamknięty - jest jego częścią, czy jest przez ten układ ubezwłasnowolniony? Dopiero raport UZP i CBA zmusza prezydenta do podjęcia działań kontrolnych w spółce. Z uporem godnym lepszej sprawy, utrzymuje układ personalny działający na szkodę spółki komunalnej, w której posiada 100 % udziałów – to rzecz niebywała, którą można tłumaczyć tylko szantażem lub innym patologicznym uzależnieniem.

Drenaż kieszeni elblążan będzie narastał

Elblążanie są w gorszej sytuacji niż ofiary Amber Gold, ponieważ nie mają wyboru, są zdani na jednego dostawcę ciepła i są zmuszani do finansowania różnych dziwnych nie racjonalnych inwestycji. Inwestycje Elektrociepłowni Elbląg w kocioł na biomasę, to kompletna klapa z punktu widzenia odbiorców ciepła, ponieważ płacą za ciepło więcej niż płacili przed inwestycją. Śmietankę z tej inwestycji spija Grupa Energa handlując pozwoleniem na emisję dwutlenku węgla. Zysk Grupy Energa - w skład której wchodzi Elektrociepłownia Elbląg - za rok 2014 zwiększył się o ponad 250 milionów i przekroczył ponad miliard złotych netto, a strata elblążan to miliony złotych, bo o tle więcej za ciepło zapłacili elblążanie w stosunku do roku 20 13 roku. Dzieje się to wszystko w tym samym czasie, gdy energia elektryczna na giełdzie staniała z 230 do 180 złotych za MWh, czyli produkcja energii elektrycznej staniała o 30 %, a skoro ciepło jest produktem ubocznym elektrociepłowni, to jakim cudem ciepło drożeje choć powinno stanieć również o 30 %. Gdzie zatem jest pies pogrzebany ? Miasto nie ma gospodarza, czy też gospodarz jest częścią Ciepłego Układu Zamkniętego? Parę milionów złotych rocznie jest wyprowadzanych z Elbląga przez Grupę Energa tylko dlatego, że miasto nie ma alternatywy i strategii wyjścia z chorego uzależnienia.

Prezydent Nowaczyk rozpoczął innowacyjną politykę ciepłowniczą w Elblągu od powołania figuranta na stanowisko prezesa EPEC-u. Innowacyjna działalność prezesa polegała na tym, że przejął spółkę z zyskiem 4 milionów złotych, by po czterech ladach doprowadzić ją do 30 milionowego zadłużenia. Po czterech straconych latach zbliżamy się do momentu, że doprowadzimy EPEC do sytuacji finansowej podobnej do MPO, i będziemy prosić Grupę Energa, by zachciała kupić spółkę za przysłowiową złotówką. Tym samym drzwi do podwyżek cen ciepła zostaną otwarte na przestrzał. Czy my, elblążanie to rozumiemy, w jaką czarną dziurę wpadamy? To prowadzi do unicestwienia miasta, do łupienia elblążan przez monopolistę. Taki będzie finał bardzo wyrafinowanej gry Ciepłego Układu Zamkniętego w Elblągu – z uwagi na wysokie koszty utrzymania mieszkań miasto będzie się wyludniać. Zmiana zarządu w EPEC-u niczego nie rozwiąże, elblążanie muszą wymienić tzw „elity samorządowe” od prezydenta poczynając a na radzie miasta kończąc, jeśli chcą w naszym mieście jeszcze żyć i mieszkać normalnie bez obdzierania żywcem ze skóry.

Historia jakby przeniesiona z Podkarpacia

Od paru lat toczy się postępowanie na Podkarpaciu w sprawie nepotyzmu, ustawiania przetargów i osiągania korzyści majątkowych poprzez działania korupcyjne. Sprawy długo były zamiatane pod dywan i pan Bury był poza zasięgiem wymiaru sprawiedliwości. W Elblągu od wielu lat wszystko się odbywa w zamkniętym koteryjnym kręgu, a elblążanie nieformalnie wiedzą kto jest lokalnym Burym lub Burą, kto układa rady, zarządy w spółkach komunalnych i samorządowych instytucjach.

Kto zezwala na grabież mienia komunalnego? Dil ze szkołą Nr 5 na Robotniczej, oddanej za symboliczne pieniądze, a dzisiaj wystawionej na sprzedaż na za parę milionów złotych, dil z Pałacykiem na Stoczniowej, dil z działką dla uczelni radnego Dubielli na Lotniczej, czy w końcu dil ze Stocznią Rzeczną na oczach prezesa PiS-u, uwieczniony na zdjęciu w samorządowej kampanii wyborczej – na tle Stoczni Rzecznej stoi Jarosław Kaczyński, Jerzy Wilk, Adam Hofman i Andrzej Kobylarz. Na konferencji prasowej pada jednoznaczna deklaracja ze strony prezesa Kaczyńskiego, że jak PiS wygra wybory, to przekop przez Mierzeję zostanie wykonany i nastąpi dynamiczny rozwój elbląskiego Portu. Wcześniej wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Wilk lobbuje na rzecz sprzedaży terenu stoczni prywatnej firmie. W dziwnych okolicznościach z prawa pierwokupu terenu Stoczni Rzecznej rezygnuje miasto, mimo że wcześniej usilnie o ten teren zabiegał Port Morski w Elblągu. Teren stoczni z pomocą Jerzego Wilka trafia do firmy obecnego Posła Kobylarza. Miasto rezygnuje z zakupu za śmieszne pieniądze kilkuset metrów uzbrojonego nabrzeża basenu stoczniowego i terenu przyległego do pełnej infrastruktury drogowej – terenu, który dla Portu Morskiego miałby kapitalne znaczenie po otwarciu drogi morskiej przez mierzeję wiślaną.

Przy współudziale późniejszego prezydenta Jerzego Wilka strategiczny dla rozwoju portu teren trafia w prywatne ręce za niewielkie pieniądze – po zbudowaniu przekopu jego wartość wzrośnie o kilkanaście razy. Czy o tym dilu prezydent Jerzy Wilk poinformował prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Czy Jarosław Kaczyński składając deklarację o zbudowaniu przekopu wiedział, że to będzie inwestycja w dużej mierze realizowana dla prywatnej firmy, bo to ona będzie największym beneficjentem.

Ostanie decyzje personalne Jarosław Kaczyńskiego szansą dla Elbląga

Bez decyzji na szczeblu centralnym Ciepły Układ Zamknięty w Elblągu będzie się miał dalej dobrze. Jako, że w równej mierze dotyczy on lokalnych elit PO, SLD i PiS-u, może być duża presja na zamiecenie afery pod dywan, poprzez znalezienie jednego lub dwóch kozłów ofiarnych, co to dostaną wyrok w zawieszeniu i zostaną wykluczeni z szeregów partyjnych. Jest cień nadziei, że wygra ta opcja z otoczenia prezesa Kaczyńskiego, która nie pozwoliła awansować agenta Kowalskiego na prezesa PKP, a bohatera madryckiej wycieczki na prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To może świadczyć o tym, że Prezes PiS-u ma świadomość, że tylko konsekwentne trzymanie wysokich standardów kadrowych, może uchronić jego partię od afer, które zwyczajowo się pojawiają po około dwóch latach rządów każdej partii. Gdyby Donald Tusk nie zamiótł pod dywan afery hazardowej, to by nie było kolejnych, które w konsekwencji doprowadziły do ruiny PO. Podobnie będzie z PiS-em, jeśli aferę w Elblągu zamiecie pod dywan, zwłaszcza, że podobny dil przetargowy wykonano jeszcze w pięciu dużych miastach w Polsce. Jeśli prezes Kaczyński zawiedzie, ruch będzie należał już tylko do elblążan.

Stefan Rembelski

źródło: elblag24.pl/fakty/91112-stefan-rembelski-cieply-uklad-zamkniety-w-elblagu-afera-czy-miejscowa-tradycja.html

Strona główna | O nas | Członkowie | Jak przystąpić | Galeria | Linki | Mapa serwisu | Kontakt stat4u