Dziś jest: Piątek, 17 Września 2021 r.
Elbląski Komitet Obywatelski » strona główna » blogi » Wowka» wpisy » RAPORT Z REALIZACJI POLITYKI MORSKIEJ ...
Wtorek, 15. Wrzesień 2015 r. | Odsłon: 17909

RAPORT Z REALIZACJI POLITYKI MORSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2014 ROKU

Polecam Raport dla wszystkich zainteresowanych morską potęga Elbląga i nie tylko.
 


„…IX. Sytuacja przemysłu stoczniowego w Polsce.

.Polski przemysł stoczniowy obejmuje budowę i remonty statków morskich, łodzi rekreacyjnych, a także budowę kadłubów, bloków, sekcji, nadbudówek, konstrukcji stalowych. Na rzecz tego przemysłu działa kilkadziesiąt firm, produkujących wyposażenie statków oraz setki podmiotów kooperacyjnych świadczących szeroką gamę usług dla stoczni. Przemysł ten jest jednym z największych tego typu w Europie -zapewnia około 20 tys. miejsc pracy i łączne roczne przychody na poziomie ok. 8 mld zł (ok. 2 mld euro). Charakteryzuje go ścisły związek pomiędzy aktualną i prognozowaną kondycją gospodarki światowej. Rok 2014 był kolejnym rokiem, w którym przeważająca część polskich stoczni z powodzeniem konkurowała na rynkach europejskich. W dobrej kondycji były stocznie i firmy z Grupy Remontowa S.A., mające portfele wypełnione kontraktami na remonty, przebudowy oraz budowy nowych statków.

Sytuacja polskiego przemysłu stoczniowego uwarunkowana jest kształtowaniem się koniunktury w sektorze okrętowym nie tylko w samej Europie, ale również na świecie. Obecnie światowa produkcja statków w ponad 85% realizowana jest przez kraje azjatyckie, a portfel zamówień tych krajów stanowi niemal 90% światowych zamówień. Głównymi graczami na światowym rynku statków są: Korea Płd., Japonia, a w ostatnich latach także Chiny, które na koniec 2014 r. uplasowały się na drugim miejscu na świecie (po Korei Płd) pod względem wartości portfela zamówień na statki (90 mld USD).

Aktualna sytuacja na rynku światowym skłania polskie firmy z sektora stoczniowego do coraz większej dywersyfikacji działalności. Dominacja stoczni azjatyckich na rynku budowy statków wymusiła na stoczniach polskich zmianę w strukturze produkcji. Stocznie te dostrzegły niszę rynkową związaną z produkcją i podwykonawstwem jednostek specjalistycznych o wysokiej wartości dodanej, ale także duże pracochłonności. Wśród jednostek, na które wciąż rośnie zapotrzebowanie są m.in. statki techniczne do obsługi offshore (przemysłu związanego z wydobyciem ropy i gazu z dna morskiego) oraz wież wiatrowych, a także jednostki spełniające nowe, podwyższone wymagania w zakresie emisji spalin.

Przemysł ten jest także jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi polskiej gospodarki, charakteryzującą się nowoczesną technologią, zaawansowaną wiedzą projektową i wysokimi standardami bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska naturalnego.

 Najciekawszymi jednostkami budowanymi w2014 r. przez polskie stocznie były:

 - specjalistyczny statek przeznaczony do układania, podnoszenia i konserwacji kabli podmorskich w obrębie farm wiatrowych oraz podmorskich złóż ropy naftowej i gazu dla jednego z największych norweskich operatorów floty offshore. Realizacja tego kontraktu jest bardzo ważna dla całej branży okrętowej w Polsce. Będzie to najbardziej zaawansowany technicznie statek, jaki był kiedykolwiek zbudowany w polskiej stoczni. Jednostka ta budowana jest w całości w Stoczni „Remontowa Shipbuilding” w Gdańsku, począwszy od opracowania projektu roboczego, przez budowę kadłuba o nowatorskim kształcie, aż po wyposażenie w najnowocześniejsze systemy nawigacyjne, napęd spalinowo-elektryczny oraz system układania podmorskich łączy kablowych,

-prom pasażersko-samochodowy z napędem gazowo-elektrycznym dla duńskiego armatora. Statek będzie jednym z największych promów gazowych budowanych w „Remontowa Shipbuilding”.

-nowoczesny wielozadaniowy statek badawczo-szkoleniowy dla Nigeryjskiego Instytutu  Oceanografii i Badań Morza.

Obok w pełni wyposażonych jednostek, polskie stocznie budują także częściowo wyposażone kadłuby głównie dla europejskich stoczni skandynawskich, niemieckich i holenderskich. Polski przemysł stoczniowy specjalizuje się również w budowie bloków i sekcji kadłuba głównie dla odbiorców niemieckich, norweskich, francuskich oraz amerykańskich. Są to trudne i wymagające wysokich umiejętności sekcje nadbudówek na statki pasażerskie i skrajne bloki statków,np. gruszki dziobowe.

 W 2014 r. działało w Polsce 12 dużych i średnich stoczni zajmujących się budową statków. Dwie największe stocznie produkcyjne to: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku (dawna Stocznia PółnocnaS.A.), wchodząca w skład grupy kapitałowej „Remontowa” S.A. oraz Stocznia Gdańsk S.A.

Trzecią znaczącą stocznią jest Crist S.A. specjalizująca się w budowie statków technicznych do obsługi offshore i wież wiatrowych.

 W 2014 r. portfel zamówień polskich stoczni wyniósł 19 jednostek i 6 kadłubów o łącznej wartości 800 mln euro, a wielkość produkcji wyniosła 8 statków oraz 6 kadłubów o łącznej wartości ok. 400 mln euro. Statki zbudowane w 2014 r.to trzy jednostki typu PSV (Platform Supply Vessel), dwa lodołamacze (dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie), jeden prom i jeden statek rybacki o charakterze badawczym.

 W Polsce działa również 10 dużych i średnich stoczni zajmujących się remontamii przebudowami statków. Istnieje także kilkadziesiąt mniejszych firm, które zajmują się wykonywaniem usług remontowych jednostek pływających. Według danych na koniec 2014r. w dużych i średnich polskich stoczniach wyremontowano 600 jednostek o wartości niemal 280 mln  euro, z tego ok. 240 mln  euro wyniosła wartość remontowanych statków dla armatorów zagranicznych. W Polsce remontuje się najwięcej statków rybackich (fishing vessels), drobnicowców (general cargo), statków specjalistycznych (special service ship), chemikaliowców (chemical tanker), pojazdowców (ro-ro cargo /ro-ro passanger vessel)

 Polskie stocznie remontowe w 2014 r. stanowiły silną konkurencję dla wiodących stoczni europejskich i świadczyły specjalistyczne usługi w zakresie podnoszenia standardów eksploatowanych statków i platform offshore, dostosowując te jednostki do coraz bardziej restrykcyjnych norm w dziedzinie ekologii.

 Drogą podniesienia konkurencyjności polskich stoczni, podobnie jak w krajach UE, jest przeorientowanie produkcji w kierunku statków o wysokiej złożoności technologicznej oraz poszukiwanie produktów niszowych (np.: wież wiatrowych i fundamentów do ich posadowienia), co wymaga zastosowania rozwiązań innowacyjnych. Dla odzyskania znaczącej pozycji, działania polskich stoczni skierowane są  w następujących obszarach: promowanie rozwoju „green ships”,tj. statków przyjaznych środowisku, wspieranie inicjatyw dla rozwoju statków specjalistycznych, intensyfikacja działalności badawczo -rozwojowej. Takie działania podjęły w 2014 r. zarządy polskich stoczni zarówno produkcyjnych, jak i remontowych. Realizacja powyższych inicjatyw wiąże się z koniecznością angażowania znacznych środków finansowych.

 Poza rozwojem przemysłu offshore na świecie obserwowany jest także rozwój morskiej energetyki wiatrowej, co spowodowało znaczny wzrost produkcji morskich wież wiatrowych, a także statków do ich przewozu i ich posadowienia. Zapotrzebowanie na takie statki z roku na rok systematycznie wzrasta.

 Ministerstwo Gospodarki podejmuje wiele działań ukierunkowanych na poprawę efektywności wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości oraz stymulowania współpracy pomiędzy biznesem a uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi.

Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki Program Rozwoju Przedsiębiorstw, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r.zawiera kompleksowy system wsparcia przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu innowacyjności. Integralną  część tego Programu stanowi dokument pt.„Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, wskazujący dziedziny działalności badawczo-rozwojowej i innowacji, w których Polska może dysponować dużym potencjałem rozwojowym oraz wypracować przewagę konkurencyjną w Europie i na świecie. Na dziedziny te będzie ukierunkowane wsparcie m.in. w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 Ze środków pochodzących z tego Programu finansowane będą również sektorowe programy badawcze, w których uczestniczyć będą przedsiębiorcy i jednostki badawczo-rozwojowe. W 2014 r. Polskie Forum Przemysłu Offshore złożyło do Narodowego Centrum Badań  Certyfikacji wniosek o ustanowienie programu sektorowego INNO-OFFSHORE, mającego na celu rozwój badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami przemysłu.

 Na przestrzeni ostatnich lat polski przemysł jachtowy stał się liderem wśród europejskich producentów  średnich jachtów żaglowych o długości do 7,5 m oraz motorówek o długości do 9 m. Rocznie produkowanych jest w Polsce ok. 20 tys. jednostek pływających o wartości ok. 150 mln euro. Polskie jachty, będące synonimem wysokiej jakości, cieszą się dużym uznaniem nabywców, o czym świadczy bardzo wysoki poziom eksportu -ponad 90% produkcji jachtów przeznaczona jest na eksport. Głównymi odbiorcami są: Francja, Norwegia, Niemcy, Skandynawia, Holandia, Wielka Brytania. Kilka stoczni produkuje także superkomfortowe duże jednostki o wartości kilkuset tysięcy euro, których nabywcami są klienci ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Emiratów Arabskich oraz Niemiec.

Sektor jachtowy został wytypowany przez Ministerstwo Gospodarki jako jedna z 15 gałęzi przemysłu, które są wspierane przez rząd na forum międzynarodowym. Ministerstwo Gospodarki w 2014 r. realizowało projekt systemowy pt.:„Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” w ramach poddziałania 6.5.1 Program Operacyjny Inteligentna Gospodarka. Celem projektu było wzmocnienie konkurencyjności przemysłu jachtowego poprzez poprawę jej wizerunku wśród partnerów międzynarodowych oraz dostępu do informacji o Polsce i możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych…”

Pełen Raport pod adresem

http://www.mir.gov.pl/media/7895/Raport_polityka_morska_2014.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj nowy komentarz:

Nie ma jeszcze komentarzy... Bądź pierwszy !!!

Tego bloga

Odwiedziło: 247703 osób

Skomentowało: 0 osób

Ostatnie posty


Archiwum

Wrzesień 2015 (1)

Lipiec 2015 (2)

Czerwiec 2015 (2)

Maj 2015 (1)

Listopad 2014 (1)

Październik 2014 (1)

Październik 2013 (1)

Sierpień 2013 (1)

Luty 2013 (3)

Edycja

Strona główna | O nas | Członkowie | Jak przystąpić | Galeria | Linki | Mapa serwisu | Kontakt stat4u