Dziś jest: Sobota, 11 Lipca 2020 r.
Elbląski Komitet Obywatelski » strona główna » blogi » Cezary Balbuza» wpisy » Mój Program Wyborczy - Prezydentura ...
Sobota, 01. Czerwiec 2013 r. | Odsłon: 11142

Mój Program Wyborczy - Prezydentura miasta Elbląga 2013-2014


 

Wizja Prezydentury

 

Prezydent to manager miasta, który w swych działaniach robi wszystko dla dobra i rozwoju Elbląga. Rozwój miasta to nie tylko unowocześnianie i rozbudowa infrastruktury miejskiej, to także pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, przyczynianie się do zwiększenia ilości miejsc pracy w mieście, do wzrostu liczby mieszkańców, sprzyjanie inwestycjom budownictwa mieszkaniowego i obiektów użyteczności publicznej.

Współczesny Elbląg potrzebuje Prezydenta, który potrafi namówić do współpracy dla dobra miasta wszystkich elblążan bez względu na poglądy polityczne i światopoglądowe. Nie ma czasu na kłótnie międzypartyjne, przepychanki i walkę o władzę. Elblążanie mogą liczyć tylko na siebie i swoje siły, potencjał rozwoju miasta tkwi w jego mieszkańcach i w ich współdziałaniu dla dobra wspólnego.

 

 

Partycypacja społeczna

 

Problemy Elbląga są bardzo skomplikowane i nie ma łatwych rozwiązań. Konieczny jest nieustający dialog, konsultowanie, słuchanie opinii, tłumaczenie i uzgadnianie ze społeczeństwem priorytetów polityki miejskiej. Konsultacje mają miejsce wtedy, kiedy dyskutuje się nad pomysłami rozwiązań w fazie początkowej każdego przedsięwzięcia, gdy nie ma jeszcze nawet w opracowaniu projektów wykonawczych. Niestety, jak dotąd żadne władze Elbląga nie skorzystały z wielkiego potencjału tkwiącego w mieszkańcach, no i mści się to na nas wszystkich w niedopracowanych koncepcyjnie, a realizowanych inwestycjach. Trzeba ten stan rzeczy zmienić diametralnie, władza samorządowa musi się otworzyć na mieszkańców miasta a jej działania powinny być przemyślane i przejrzyste.

Olbrzymi potencjał współpracy tkwi w organizacjach pozarządowych, które w przeciwieństwie do partii politycznych działają aktywnie w strukturach społecznych i nieprzerwanie, a nie tylko w okresach kampanii wyborczych. To właśnie organizacje pozarządowe powinny być jednym z głównych partnerów dla władz Elbląga, ponieważ pobudzają nieustannie aktywność społeczeństwa, bez której nie jest możliwy rozwój miasta. Dlatego m.in. należy rozwijać bardzo dobrą koncepcję tzw. „budżetu obywatelskiego” tak, aby z roku na rok mieszkańcy Elbląga mogli decydować w coraz większym stopniu, co chcą zmieniać w swoim otoczeniu tak, aby żyło im się lepiej a miasto piękniało. Kolejnym sposobem na uaktywnianie społeczeństwa, powinna być „obywatelska inicjatywa uchwałodawcza”. Pomysł ten polega na możliwości wnoszenia pod obrady Rady Miejskiej projektów uchwał tworzonych przez obywateli niemających swoich reprezentantów we władzach miasta. Nie można też zapominać o sporej grupie elblążan tworzących środowisko osób niepełnosprawnych oraz coraz większej rzeszy mieszkańców w wieku emerytalnym. Maja oni tak jak wszyscy prawo do godnego życia i pracy w naszym mieście, tylko trzeba słuchać ich opinii, życzeń i rad chociażby w sprawie likwidacji barier architektonicznych w mieście, przyjaznej komunikacji miejskiej, dobrej ochrony zdrowia itp. Uważam, że dobrą tradycją, bez względu na to, kto wygrywa wybory, powinno być obsadzanie na stanowisku jednego z wiceprezydentów, osoby reprezentującej i rozumiejące potrzeby, oczekiwania zarówno środowiska osób niepełnosprawnych jak i osób starszych.

 

 

 

 

Rola Elbląga w regionie

 

Z racji swojego położenia geograficznego i administracyjnego Elbląg stanowi w szerokim rozumieniu stolicę subregionu dla mieszkańców powiatów elbląskiego, nowodworskiego, malborskiego, braniewskiego oraz części północnej powiatów iławskiego i ostródzkiego.

Elbląg był, jest i będzie miastem przemysłowym – miejscem pracy mieszkańców Elbląga i okolicznych miejscowości. Należy kontynuować ten trend i pozyskiwać nowych inwestorów przemysłowych tworzących nowe miejsca pracy. Elbląg jest też dla wielu mieszkańców regionu ośrodkiem handlu i usług. Prezydent Elbląga powinien sprzyjać budowie nowoczesnych wielko powierzchniowych galerii i centrów handlowych. Oczywiście nie można zapomnieć o lokalnych drobnych kupcach. Należałoby rozważyć w niedalekiej przyszłości koncepcję budowy hali targowej w miejsce miejskiego rynku, żeby dostosować warunki funkcjonowania lokalnego handlu do standardów XXI wieku. Wielu mieszkańców regionu korzysta także z elbląskich placówek służby zdrowia, dlatego trzeba dbać o ich systematyczny rozwój, unowocześnianie i poszerzanie oferty. Podobnie jest z edukacją średniego i wyższego szczebla. Prezydent Elbląga powinien wspierać rozwój szkolnictwa wszystkich szczebli, a także elbląskich wyższych uczelni, i dążąc, o ile to będzie możliwe w nieodległej perspektywie, do utworzenia Politechniki lub Akademii elbląskiej.

Mocno niewykorzystaną dziedziną gospodarki w Elblągu jest wciąż turystyka, która także może wygenerować nowe miejsca pracy. Elbląg powinien być zarówno bazą wypadową dla turystów chcących zwiedzić atrakcje turystyczne regionu, jak i samo w sobie miasto powinno być atrakcją turystyczną. Atrakcjami turystycznymi Elbląga, powinno być całkowicie odbudowane Stare Miasto wraz z Wyspa Spichrzów. Po dokładnej analizie finansowej być może dobrze byłoby powrócić do takich pomysłów jak: replika osady Truso, Aquapark, rewitalizacja odkrytego basenu oraz budowa Europarku.

 

Polityka personalna w UM i jednostkach podrzędnych

 

Prezydent Elbląga powinien obsadzać najważniejsze stanowiska urzędnicze w mieście fachowcami wyłanianymi w absolutnie bezstronnych konkursach. Muszą to być profesjonaliści z wizją rozwoju Elbląga oraz podległych im departamentów lub instytucji. Należy za wszelką cenę unikać obsadzania stanowisk z tzw. klucza partyjnego.

Przy Prezydencie powinno funkcjonować grupa doradców społecznych, z którą można by konsultować strategiczne dla miasta decyzje. Doradcy byliby reprezentantami grup mieszkańców Elbląga o charakterze formalnym i nieformalnym, którym zależy na rozwoju miasta. Byłaby to bardzo istotna forma konsultacji społecznych.

 

 

 

 

 

Inwestycje komunalne

 

Inwestycje komunalne, które mają wymierny wpływ na życie miasta i mieszkańców, powinny być bardzo dobrze przemyślane, jeżeli chodzi o kolejność ich powstawania. Nie może być tak, że jedynym kryterium jest realizacja wyłącznie tych inwestycji, które maja dofinansowanie z UE.

W zakresie infrastruktury drogowej oczywiście priorytetem jest dokończenie przebudowy ulic położonych w ciągach dróg wojewódzkich 503 i 504. Są to drogi o dużym i wzrastającym natężeniu ruchu, więc o ile to możliwe należy je poszerzać i dodawać wydzielone ścieżki rowerowe. Przy okazji tych inwestycji należy zmodernizować trakcję tramwajową i dokupić nowy tabor.

W miarę możliwości finansowych miasta, dobrze by było w nowej perspektywie finansowej UE przebudować i poszerzyć ulicę Królewiecką i Fromborską przy okazji przedłużając linię tramwajową z ulicy Królewieckiej do Ogólnej aż do Alei Odrodzenia na Zawadzie. Z innych inwestycji drogowych, bardzo ważną dla Elbląga byłaby szybka modernizacja Alei Grunwaldzkiej i budowa wiaduktu na Zatorze oraz wymiana nawierzchni sukcesywnie na kolejnych ulicach miasta począwszy od tych w najgorszym stanie technicznym.

Patrząc perspektywicznie, ważna jest także budowa „mostu północnego” na rzece Elbląg, która umożliwiłaby likwidację mostu pontonowego w Nowakowie blokującego żeglugę do elbląskiego portu. Nie można tez zapomnieć o nowych drogach prowadzących do działek inwestycyjnych na Modrzewinie i Terkawce, jednak muszą być to decyzje bardzo przemyślane i rozsądnie wprowadzane wraz z pojawiającymi się w mieście nowymi inwestorami.

W zakresie infrastruktury sportowo rekreacyjnej należy jak najszybciej wybudować w Elblągu stadion piłkarski oraz nową krytą pływalnię, której wielkość i forma byłaby dostosowana do potrzeb i możliwości finansowych miasta.

Jeżeli chodzi o przygotowanie działek pod inwestycje przemysłowe, co prawda jest sporo działek na Modrzewinie, jednak są one przeznaczone raczej dla małych firm i to tylko z kilku określonych branż. W Elblągu nie ma działek przemysłowych pod duże firmy. Należy, więc niezwłocznie przygotować takie np. w rejonie ulicy Żuławskiej i na Terkawce.

 

 

 

 

Promocja miasta

 

Żeby przyciągnąć do miasta inwestorów, turystów, klientów, nowych mieszkańców niezbędna jest odpowiednia nowoczesna promocja miasta. W wydziale promocji należy zatrudnić bardzo kreatywnych i błyskotliwych profesjonalistów.

Świetnym pomysłem na promocję Elbląga byłby międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt zabudowy nadrzecznej Starego Miasta i Wyspy Spichrzów. Odpowiednia oprawa marketingowa tego konkursu stanowiłaby przy okazji świetna promocję miasta zarówno dla turystów jak i inwestorów, no i co najważniejsze przyśpieszyłaby tempo odbudowy tej dzielnicy. Odpowiednia reklama pomogłaby też znaleźć poważnego dużego wykonawcę tej inwestycji, w końcu mielibyśmy jedyne w Polsce Stare Miasto z czynnymi mostami zwodzonymi. To na prawdę byłaby duża prestiżowa inwestycja, której realizacje mogłaby relacjonować w systemie patronackim jedna z polskich czołowych stacji telewizyjnych.

 

Przyciąganie inwestorów

 

W pierwszej kolejności, należy wykorzystać maksymalnie potencjał przedsiębiorczości samych Elblążan i firm już funkcjonujących w naszym mieście. Trzeba stworzyć warunki optymalnego rozwoju wszystkich elbląskich firm, tak aby powstawały nowe dobrze płatne miejsca pracy. W tym celu potrzebny jest ciągły dialog i porozumienie pomiędzy Prezydentem miasta i elbląskimi przedsiębiorcami.

Prezydent Elbląga powinien inicjować działania zmierzające do przyciągnięcia do miasta nowych inwestorów przemysłowych. W tym celu należy uruchomić wszelkie możliwe kontakty personalne, urzędowe i polityczne. W Urzędzie Miasta powinien pracować zespół fachowców znających się na pozyskiwaniu i obsłudze nowych inwestorów. Opcjonalnie można by też wynająć profesjonalna firmę zewnętrzną zajmującą się pozyskiwaniem inwestorów dla Elbląga. Wskazane są wszelkie skuteczne innowacje, mające na celu dotarcie i ściągnięcie do miasta ludzi biznesu tak z Polski jak i z zagranicy.

 

 

 

Transport publiczny

 

Podstawą transportu publicznego w mieście powinny być nowoczesne sprawne tramwaje. Obecnie istniejąca sieć tramwajowa powinna być uzupełniona o odcinki w ciągu ulic 12-lutego, Królewieckiej koło Szpitala Wojewódzkiego, Fromborskiej i Alei Odrodzenia. Komunikacja autobusowa powinna mieć charakter uzupełniający, a wyłonienie w przetargach przewoźnicy powinni dysponować nowoczesnym ekologicznym taborem w jednolitych barwach miejskich. Systematycznie z roku na rok należy dobudowywać w mieście kolejne wydzielone ścieżki rowerowe.

 

Odbudowa Starego Miasta

 

 

Elbląskie Stare Miasto to wciąż miejsce o ogromnym niewykorzystanym potencjale. Powinno to być kulturalno-rozrywkowe centrum Elbląga i regionu. Prezydent miasta powinien powołać specjalną grupę roboczą złożoną z urzędników ratusza i miłośników Starego Miasta, którzy wspólnie opracowaliby spójną koncepcję odbudowy i zabudowy całego obszaru tej dzielnicy włącznie z Wyspą Spichrzów.

 

 

Funkcja Starego Miasta w tkance miejskiej Elbląga.

 

Stare Miasto powinno być centrum życia społeczno kulturalnego Elbląga. Życie kulturalne powinno się koncentrować wokół już istniejących instytucji kulturalnych takich jak Galeria El, Muzeum, biblioteki: wojewódzka i pedagogiczna oraz Ratusz Staromiejski. Jak w każdej dziedzinie życia miasta kluczową rolę odgrywają finanse, stąd kolejne przedstawione propozycje są uzależnione od dostępnych zasobów finansowych.

Ze względu na bogate zbiory muzealne pochodzące z wykopalisk na Starym Mieście, można tez rozważyć utworzenie Muzeum Starego Miasta, które np. mogłoby być zlokalizowane w zespole kamienic, wybudowanych specjalnie do tego celu pomiędzy kamienicami przyległymi do Biblioteki Wojewódzkiej, a Muzeum Miejskim. Do celów kulturalnych należałoby także zadbać o odbudowę zespołu klasztornego przy Galerii El, co umożliwiłoby znaczący rozwój działalności kulturalnej tej instytucji. Oczywiście uzupełnieniem publicznych instytucji kulturalnych będą podmioty prywatne w postaci galerii, klubów itp.

 

Stare Miasto powinno być centrum szeroko rozumianej rozrywki i spotkań zarówno Elblążan, mieszkańców regionu jak i turystów. Cała dzielnica powinna być wypełniona pubami, restauracjami, winiarniami, piwiarniami, dyskotekami, klubami, galeriami artystycznymi, sklepami, punktami usługowymi, biurami itp. Żeby nie było wątpliwości, władze miasta Elbląga powinny uprzedzić potencjalnych nowych mieszkańców Starego Miasta o rozrywkowym charakterze tej dzielnicy, aby mieszkali tam ludzie aktywni, którzy lubią zabawę i nie przeszkadza im ruch i gwar uliczny nawet w późnych godzinach nocnych. Koncentracja dużej ilości lokali rozrywkowych na terenie jednej dzielnicy, ożywi Stare Miasto, przyczyni się do integracji mieszkańców Elbląga, no i położy kres stwierdzeniu, że „Elbląg zasypia o godzinie 18-tej”.

 

Zakres odbudowy

 

Stare Miasto powinno być odbudowane w całości zgodnie z lokalizacjami ujętymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego tej dzielnicy z pewnymi jego modyfikacjami. Z racji gęstej zabudowy i ograniczeń ruchu samochodowego w tej dzielnicy, trzeba też wkomponować w zabudowę parkingi samochodowe podziemne oraz naziemne i wielopoziomowe w kształcie i wyglądzie zewnętrznym sugerującym, że są to kamienice.

 

Architektura i styl odbudowy

 

Rozumiem, że z różnych względów jesteśmy skazani na tzw. „retrowersję” w odbudowie Starego Miasta, co, do której zdania są bardzo podzielone. Nie jestem jej zwolennikiem, ale sugeruję kompromisowe rozwiązanie. Powinna nim być m.in. zmiana zapisów w MPZP Starego Miasta, która zakazuje odbudowy kamienic w stylu przypominającym budynki, które stały na zabudowywanych działkach przed 1945 rokiem. Nie chodzi tu o wszystkie kamienice, ale sugerowałbym, by poddać rekonstrukcji, chociaż frontowe elewacje najpiękniejszych przedwojennych staromiejskich kamienic. Zabieg ten z pewnością upiększyłby i uatrakcyjnił turystycznie nasze Stare Miasto. Listę takich kamienic mogliby przygotować znawcy i miłośnicy elbląskich kamienic.

Osobnym problemem jest elewacja kamienic budowanych pod koniec XX wieku, nie ma, co ukrywać, że zarówno wśród elblążan jak i turystów bardzo często słychać pod ich adresem niepochlebne oceny, wśród których dominują takie określenia jak kicz, bezguście czy koszmar. Tu sugerowałbym rozważenie opracowania kompleksowego programu zmiany elewacji i szczytów tych kamienic na formy bardziej estetyczne i współgrające zarówno ze starą jak i ze współczesną architekturą Starego Miasta.

 

Bulwar, mosty, Wyspa Spichrzów.

 

Patrząc na przedwojenne zdjęcia elbląskiego Starego Miasta, chyba większość oglądających jest zgodna, że najładniejsza i najbardziej reprezentacyjna była zabudowa nadrzeczna. Z jednej strony cieszy odbudowa mostów zwodzonych, z drugiej martwi brak działań i realnych perspektyw szybkiej reaktywacji nadrzecznej zabudowy. Uważam, że nowe władze miasta Elbląga powinny jak najszybciej zorganizować i nagłośnić w mediach, konkurs architektoniczny na projekt zabudowy nadrzecznej Starego Miasta i Wyspy Spichrzów. Konkurs miałyby charakter otwarty zarówno dla pracowni architektonicznych z Polski jak i z za granicy. Odpowiednia oprawa marketingowa tego konkursu stanowiłaby przy okazji świetną promocję miasta, no i, co najważniejsze, przyśpieszyłaby tempo odbudowy tej dzielnicy. Odpowiednia reklama pomogłaby też znaleźć poważnego dużego wykonawcę tej inwestycji, w końcu mamy jedyne w Polsce Stare Miasto z czynnymi mostami zwodzonymi. To naprawdę byłaby duża prestiżowa inwestycja, której realizacje mogłaby relacjonować w systemie patronackim jedna z polskich czołowych stacji telewizyjnych. Oczywiście są to na razie tylko takie luźne pomysły, ale gdyby wynająć do tego zadania profesjonalną agencję marketingową, to wszystko jest do zrealizowania w przeciągu kilku lat.

Jeżeli chodzi o Wyspę Spichrzów, uważam, że powinna być ona w przemyślany sposób zabudowana budynkami zbliżonymi wyglądem do średniowiecznych spichrzów. Bulwar Wyspy powinien mieć charakter reprezentacyjny i być wypełniony lokalami gastronomicznymi, i rozrywkowymi, tak żeby po obu stronach rzeki tętniło życie towarzyskie i był ożywiony ruch turystyczny. Przydałaby się rekonstrukcja kilku spichrzów dla podkreślenia historii i klimatu tej dzielnicy. Szczególnie mile byłaby widziana rekonstrukcja spichrzów przy odbudowywanej właśnie „bursie kupieckiej” przy moście górnym.

 

Parkingi i ograniczenia w ruchu samochodów.

 

Podzielam w pewnym stopniu zdanie, że na Starym Mieście należy ograniczyć ruch samochodowy. Wiąże się to jednak z koniecznością budowy parkingów płatnych i bezpłatnych. Uważam, że parkingi naziemne powinny być bezpłatne, szczególnie te funkcjonujące obecnie przy ulicy Rycerskiej. Oprócz nich powinny powstać duże parkingi podziemne pod boiskami szkół I LO i ZSTI. Dla mieszkańców Starego Miasta powinny też powstać min. 2 duże parkingi wielopoziomowe, jeden w centralnej części dzielnicy, drugi np. przy hali Alstomu przy ul. Wodnej nad rzeką. Oczywiście obiekty te powinny być z zewnątrz stylizowane na staromiejskie kamienice, żeby odpowiednio wkomponowały się w otoczenie.

 

Porzucone budowy.

 

Elbląskie Stare Miasto bardzo szpecą porzucone budowy i brak elewacji na niektórych kamienicach. Wszystko to stanowi antyreklamę tej dzielnicy. Trzeba spróbować w drodze dialogu przekonać właścicieli tych nieruchomości do szybkiego dokończenia budowy lub szybkiego zbycia nieruchomości inwestorowi, który za nich dokończy te inwestycje.

 

 

Nowatorskie pomysły.

 

W miarę możliwości należy podnosić atrakcyjność Starego Miasta poprzez drobne inwestycje i nowatorskie pomysły. Zaliczyłbym do nich m.in.: udostępnienie wieży katedry, jako punktu widokowego, budowa fontanny na ul. Stary Rynek, cykliczne imprezy masowe, np. elbląski odpowiednik „Jarmarku Dominikańskiego” itp.

 

 


Dodaj nowy komentarz:

Lista komentarzy:

No pięknie, szkoda tylko, że tak mało o emerytach, rencistach i niepełnosprawnych.

dodany: 18.06.2013 , 10:55 | ~ Dominik

A czym niby zajmuje się Dyrektor największej szkoły w Elblągu, ba, de facto 10 szkół!!!, chyba raczej oświatą! Raczej ma pojęcie o oświacie!

dodany: 04.06.2013 , 11:37 | ~ boo

A oświata, drogi Kandydacie?

dodany: 04.06.2013 , 08:31 | ~ Gość

Nie wszystkie pomysły powyższego programu są autorskie, wiele z nich już się dzieje...

dodany: 03.06.2013 , 17:58 | ~ Kr

Zagłosuję, panie prezydencie

dodany: 02.06.2013 , 14:01 | ~ jakolao

Bardzo sensowne założenia programowe, rzeczowe i realistyczne.

dodany: 02.06.2013 , 12:28 | ~ wikin

Przynajmniej jeden kandydat, który serio traktuje swoich wyborców i przedstawia swój program! Jestem ZA!!!

dodany: 02.06.2013 , 10:29 | ~ ktoś

Kolejne obietnice. Bez pieniędzy nic się nie da zrobić. A Elbląg na skraju bankrudztwa stoi. Zaś w temacie ZBK i mieszkań komunalnych cisza. Dziękuję, nie kupuję "odgrzewanych kotletów" starego EKO Nie obiecujcie...

dodany: 02.06.2013 , 02:26 | ~ wyborca


Strona główna | O nas | Członkowie | Jak przystąpić | Galeria | Linki | Mapa serwisu | Kontakt stat4u