Dziś jest: Niedziela, 29 Marca 2020 r.
Elbląski Komitet Obywatelski » strona główna » blogi » Leszek Lewarowski» wpisy » Oda do Radnego
Sobota, 01. Luty 2014 r. | Odsłon: 7882

Oda do Radnego

„Patrz na dół - kędy wieczna mgła zaciemia

Obszar gnuśności zalany odmętem;

To ziemia!

Patrz. jak nad jej wody trupie

Wzbił się jakiś płaz w skorupie.

Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem;

Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu,

To się wzbija, to w głąb wali;

Nie lgnie do niego fala, ani on do fali;

A wtem jak bańka prysnął o szmat głazu.

Nikt nie znał jego życia, nie zna jego zguby:

To samoluby!” 

fragment wiersza A. Mickiewicza

Jak wszyscy wiedzą lub może nie wiedzą EKO zawsze promowało i pracowało nad zwiększeniem wiedzy wśród naszych mieszkańców na temat Rady Miasta i samych Radnych oraz tego jak powinna wyglądać praca takiego Radnego, czego należy od takiej osoby oczekiwać i co jest do zrobienia w naszym kochanym Elblągu. Do niedawna wśród członków EKO był Zenon Lecyk a było to do 2013 roku do chwili ogłoszenia list kandydatów na radnych. Wtedy to pomimo wcześniejszych wielokrotnych spotkań i rozmów doszło do przejścia na ciemną stronę mocy i Zenon Lecyk wystartował z listy PiS. Pomimo że sam wielokrotnie wypowiadał się na temat odpartyjnienia Rady Miasta doszło z Jego strony do zdrady ideałów i nastąpiła najzwyklejsza koniunkturalizacja i defraudacja wcześniej omawianych idei, którymi kierowali i kierują się członkowie EKO. A teraz do meritum - Radny Lecyk nie dostał się od razu do Rady tylko dopiero po powołaniu Pana Pruszaka na Wiceprezydenta. Jako że obaj panowie są z 5 Okręgu Wyborczego miejsce obecnego Wice zajął obecny Radny Zenon Lecyk, co nastąpiło 29 sierpnia 2013 roku. Minęło 5 miesięcy od zaprzysiężenia i jakie Radny w tym czasie odnotował sukcesy i osiągnięcia na swym koncie. No cóż wygląda to tak:

 

 PROTOKÓŁ Nr XXIV/2013 - z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Elblągu odbytej w dniu 29 sierpnia 2013 roku w gmachu Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Ad. 7. Ślubowanie radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, iż stosownie do art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym: „przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie”.

Następnie poprosił radną Panią Joannę Grykiel-Figielską oraz radnego Zenona Stanisława Lecyk o podejście do stołu prezydialnego.

Prosząc wszystkich o powstanie –odczytał rotę ślubowania radnego.

Obydwoje ślubujący radni wypowiedzieli: „Ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.

Radny Zenon Lecyk – pierwszy wniosek radnego dotyczył dokonania inspekcji pomieszczeń przeznaczonych dla Poradni Wychowawczo-Zawodowej Nr 1 – celem oceny stanu technicznego.

Drugi wniosek dotyczył utrzymania porządku w obrębie dworca w tym: tunelu, na peronach i terenach zielonych za peronem Nr 3(od ul. Lotniczej).

Wnioski przekazano do Prezydenta Miasta.

7) DRUK Nr 4E/XXIV – projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności – radni otrzymali na piśmie.

Radny Zenon Lecyk zaproponował, aby w § 7 projektu uchwały dopisać słowa: bez konieczności ustawiania dodatkowego pojemnika.

Po konsultacji z radcą prawnym, Pan Prezydent wyraził zgodę na taki zapis – jako Jego autopoprawkę.

Radny Zenon Lecyk zaapelował do Panów Prezydentów, aby wymusić na wykonawcy inwestycji drogi 503 i 504 właściwe oznakowanie dróg objazdowych do fabryk ALSTOM i ABB – celem wyeliminowania wjazdów dużych i ciężkich samochodów ciężarowych na Starówkę.

 Protokół Nr XXV/2013 - z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Elblągu odbytej w dniu 26 września 2013 roku w gmachu Urzędu Miejskiego.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Zenon Lecyk zgłosił interpelację dotyczącą zakończonej w Elblągu inwestycji związanej z modernizacją Bulwaru Zygmunta Augusta i budowy dwóch mostów przez rzekę Elbląg. W ramach tego radny zawnioskował w sprawie możliwości uruchomienia ruchu kołowego przez nowe mosty, w szczególności przez Most Dolny. W ocenie radnego dopuszczenie ruchu kołowego przez Most Dolny, po części rozwiąże problemy komunikacyjne osób pracujących w rejonie ul. Stoczniowej. Ponadto pełna eksploatacja mostów z uwzględnieniem obciążenia ich kołowym ruchem drogowym pozwoli na ujawnienie ewentualnych usterek mogących być przedmiotem napraw gwarancyjnych.

Odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta w punkcie odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

 Protokół Nr XXVI/2013 - z XXVI sesji Rady Miejskiej w Elblągu odbytej w dniu 14 listopada 2013 roku w gmachu Urzędu Miejskiego w Elblągu. Sesja ta trwała od 10.06 do 19.33

Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych.

Brak interpelacji i zapytań, choć inni radni potrafili zgłosić i po 5 takich zapytań czy interpelacji.

Jedyna aktywność Radnego przez tyle godzin dotyczyła podnoszenia ręki za projektami uchwał składanymi i opracowanymi przez obecnego guru Radnego, czyli Pana Prezydenta, czyli ciężka praca na dietę.

No i ostatnia sesja, z której jeszcze nie ma protokołu w elbląskim BIP, ale jest nagranie video, które najnormalniej rozwala i powala na kolana błyskotliwością i głębią myśli wypowiedzianej w formie zapytania. Bo może oto nasz Radny chciał nam zakomunikować i przekazać tajną myśl, że oto nadchodzi koniec rządzenia Pana Wilka gdyż jego gmach jego małe imperium zaczyna się walić. No, ale jeśli nie była to metafora a poważne zapytanie jak przystało na tak poważnego Męża Stanu, który był już Radnym i wie, na czym polega to rzemiosło oraz ciężko pracuje w Alstomie gdzie za swą ciężką pracę specjalisty dostaje rocznie swoje ciężko zarobione 120 tyś oraz po tym jak był prowadzącym w EKO - BAR gdzie oceniał wcześniejszych Radnych to wtedy czapki z głów. Będąc członkiem EKO był współautorem Pakietu Uchwał z 2010 roku, które poniżej przytoczę w celu przypomnienia:

PAKIET UCHWAŁ OBYWATELSKICH (2010 rok)

1.     Uchwała wprowadzająca obywatelską inicjatywę uchwałodawczą

2.     Uchwała o możliwości powołania Rad Dzielnicowych

3.     Uchwała wprowadzająca konsultacje społeczne z mieszkańcami Elbląga

4.     Uchwała o powołaniu think-thanku Obserwatorium Rozwoju Elbląga

5.     Uchwała w sprawie powoływania i funkcjonowania partnerstw działających na rzecz rozwoju miasta

6.     Uchwała wprowadzająca inicjatywę lokalną

7.     Uchwała w sprawie komunikowania się Urzędu Miejskiego z mieszkańcami Elbląga

8.     Uchwała o powołaniu w instytucjach miejskich Społecznych Rad Programowych

9.     Uchwała o odtworzeniu dawnej Resursy Mieszczańskiej z przeznaczeniem na Resursę Obywatelską

10.  Uchwała o powołaniu rzecznika praw seniorów

11.  Uchwała w sprawie powołania sieci Klubów Seniorów

12.  Uchwała o powołaniu sieci Klubów Młodzieżowych

13.  Uchwała o opracowaniu wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami obywatelskimi mieszkańców Elbląga

14.  Uchwała o Karcie Etycznej Radnego

 

I jest to jak już wcześniej wspomniałem Radny z 5 Okręgu gdzie od lat trwa walka o bezkolizyjny przejazd nieograniczony szlabanami łączący dzielnicę z resztą miasta, ale cóż z tego skoro sufit jest ważniejszy. Bo skoro uczniowie odrabiają często lekcje na kolanie a rządowi ekonomiści podają dane o wzroście gospodarczym wyssane z palca to, czemu Radny Zenon Lecyk nie może wypowiedzieć się o suficie. Co robił Radny na spotkaniach EKO czy też patrzył w sufit i liczył pęknięcia chyba tak skoro pomimo tych wszystkich spraw i tematów, o jakich można by a wręcz należałoby mówić się nie mówi. Czyli co Królestwo Pana Wilka tak mocno i dobrze stoi czy może już tak leży, że czas na tematy o suficie. Smutne to, ale niestety i prawdziwe skoro takich mamy Radnych to pozostaje zadać pytanie: „Jak żyć, jak żyć Panie Prezydencie”.

Podsumowując to wszystko trzeba stwierdzić jedno, że dzisiejszy Radny Zenon Lecyk zdradził ideały i ludzi z EKO zamieniając ich na srebrniki kierując się swoimi prywatnymi korzyściami. A dlaczego tak twierdzę, że mówiąc wprost po chłopsku zlał nas gorącym moczem ano mianowicie, dlatego że wiedział o tym, że EKO stanie w wyborach, był głównym autorem naszego Stanowiska o Referendum oraz z powodu tego, że mając bazę adresową wszystkich członków EKO do dziś nie napisał, co było powodem takiej a nie innej Jego decyzji. Nie zaproponował do dziś żadnej współpracy tak przy naszych Uchwałach Obywatelskich jak i opracowywaniu rozwiązań dla 5 Okręgu, z którego się wywodzi. No i na sam koniec to nie EKO zostawiło Pana Radnego tylko on zostawił EKO, więc niech się nie dziwi, że nikt z EKO za nim się nie ugania. A już tak całkowicie prywatnie biorąc pod uwagę głębię i doniosłość kierowanych do Prezydenta zapytań z jakimi zgłasza się Radny na sesjach widzę że dla EKO to żadna strata.


Dodaj nowy komentarz:

Lista komentarzy:

Nic dodać i nic ująć prawdziwa oda o Lecyku. Teraz Panie Prezesie czekamy na ode o Jachimowiczu.

dodany: 01.02.2014 , 20:31 | ~ Mariusz


O mnie

Przeczytaj więcej  

Tego bloga

Odwiedziło: 500641 osób

Skomentowało: 58 osób

Ostatnie posty


Archiwum

Luty 2014 (3)

Styczeń 2014 (8)

Lipiec 2013 (2)

Czerwiec 2013 (3)

Kwiecień 2013 (3)

Marzec 2013 (4)

Luty 2013 (3)

Luty 2011 (1)

Styczeń 2011 (2)

Listopad 2010 (6)

Październik 2010 (3)

Maj 2010 (4)

Kwiecień 2010 (6)

Marzec 2010 (2)

Luty 2010 (8)

Edycja

Strona główna | O nas | Członkowie | Jak przystąpić | Galeria | Linki | Mapa serwisu | Kontakt stat4u