Dziś jest: Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 r.
Elbląski Komitet Obywatelski » strona główna » blogi » Wowka» wpisy » Wniosek o ustanowienie w statucie miasta ...
Czwartek, 24. Październik 2013 r. | Odsłon: 6905

Wniosek o ustanowienie w statucie miasta Elbląg obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 Przewodniczący Rady Miasta Elbląg

Pan Janusz Nowak

ul. Łączności 1

82-300 Elbląg

                                                                      

 

  Wniosek o ustanowienie w statucie miasta Elbląg obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 

Na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, o treści „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” wnoszę o rozważenie poniższej propozycji.

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców stanowi istotne uprawnienie urzeczywistniające realizację zasady pomocniczości określonej w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jest również istotnym narzędziem zwiększającym zaangażowanie mieszkańców w sprawy wspólnoty samorządowej. Umożliwienie mieszkańcom zgłaszania projektów uchwał odbywa się z pożytkiem dla jakości działania samorządu terytorialnego, poprzez pełne wykorzystanie potencjału obywateli i zwiększanie ich poczucia związku ze wspólnotą samorządową. Przyjęcie w statucie jednostki samorządu terytorialnego rozwiązania polegającego na włączeniu grupy mieszkańców w poczet podmiotów upoważnionych do zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej jest zgodne z brzmieniem art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nie bez znaczenia pozostaje również art. 63 Konstytucji  mówiący:„Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. (…).” oraz uznanie w treści Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego prawa obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi za jedną z demokratycznych zasad. Autorzy Karty wyrazili również przekonanie, że istnienie społeczności lokalnych wyposażonych w rzeczywiste uprawnienia stwarza warunki dla zarządzania skutecznego i pozostającego zarazem w bezpośredniej bliskości obywatela

Podobne rozwiązania zostały przyjęte przez rady wielu gmin i miast, w tym i na terenie naszego województwa. Wymienić należy m.in.: Olsztyn, Ełk, Frombork, Reszel, Iławę, Jonkowo i Pieniężno.

W związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o uregulowanie tego uprawnienia w statucie naszego miasta.

 Proponuję by z uwagi na znaczące podobieństwo w zakresie obszaru i charakteru funkcjonowania, szczegółowe rozwiązania oparte były na wzorze regulacji wprowadzonych już w gminie Olsztyn. Zgodnie z postanowieniami jej statutu, inicjatywę uchwałodawczą posiada grupa co najmniej od 3 do 15 mieszkańców. Wydaje się, że z uwagi na liczbę osób zamieszkujących na terenie naszej wspólnoty tak przyjęte rozwiązanie stworzy ramy do zwiększenia partycypacji społecznej oraz usprawni działanie organów jednostek samorządu terytorialnego, która zarejestruje się u przewodniczącego Rady Miasta. Ich propozycja wraz z uzasadnieniem zostanie oceniona pod względem formalnym. Potem będą mieli sześć miesięcy na zebranie co najmniej 150 podpisów poparcia. Dopiero wówczas projekt uchwały trafi pod obrady radnych, którzy ją przyjmą, odrzucą lub wprowadzą do niej poprawki.

 

Jeżeli powyższy wniosek zyska uznanie Pana Przewodniczącego wyrażam gotowość spotkania się celem omówienia zakresu szczegółowych rozwiązań mających na celu ustalenie technicznych rozwiązań funkcjonowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w naszym mieście.  

Pełen dobrej nadziei

Dariusz Babojć

Elbląski Komitet Obywatelski

 

 

 

Dodaj nowy komentarz:

Nie ma jeszcze komentarzy... Bądź pierwszy !!!

Tego bloga

Odwiedziło: 188852 osób

Skomentowało: 0 osób

Ostatnie posty


Archiwum

Wrzesień 2015 (1)

Lipiec 2015 (2)

Czerwiec 2015 (2)

Maj 2015 (1)

Listopad 2014 (1)

Październik 2014 (1)

Październik 2013 (1)

Sierpień 2013 (1)

Luty 2013 (3)

Edycja

Strona główna | O nas | Członkowie | Jak przystąpić | Galeria | Linki | Mapa serwisu | Kontakt stat4u