Dziś jest: Sobota, 10 Kwietnia 2021 r.
Elbląski Komitet Obywatelski » strona główna

AKTUALNOŚCI

WYBORY

BAROMETR AKTYWNOŚCI RADNYCH

OSTATNIE WPISY NA BLOGACH

DOKUMENTY

CZYTELNIA

STANOWISKA

Stanowisko Nr 4 Elbląskiego Forum Obywatelskiego

Dodano: 2010-02-01, 20:42 | Odsłon: 13196

STANOWISKO Nr 4
Elbląskiego Forum Obywatelskiego
z dnia 1. lipca 2009


Informacja o debacie

W dniu 25 czerwca odbyła się debata na temat zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Elbląga pt.: „Budować czy sprzedawać? Rzecz o mieszkaniach komunalnych”. Dyskusję poprzedziła prezentacja dr Henryka Gawrońskiego o ustawowych obowiązkach gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych oraz informacja Teresy Bocheńskiej o aktualnych potrzebach mieszkaniowych w Elblągu oraz miejskich programach, w których potrzeby te są uwzględniane.

Ocena sytuacji

Ponad 1000 osób (rodzin) oczekuje na mieszkania komunalne, w większości socjalne, niektórzy od wielu lat. Jednocześnie ponad 600 wniosków złożonych zostało do Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, systematycznie wpływają nowe wnioski a także wyroki sądowe, przysądzające mieszkania socjalne. Wiele rodzin mieszka w przeludnionych mieszkaniach. Niektóre mieszkania socjalne, jak np. baraki przy ul. Skrzydlatej są poniżej wszelkich standardów i kwalifikują się do rozbiórki.

Organizacje osób niepełnosprawnych oraz ich rodziny i opiekunowie wnioskują o utworzenie systemu mieszkań chronionych. Zadanie to jest ujęte w Programie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, ale dotychczas nie jest realizowane.

Obecnie zawieranych jest rocznie około 900 ślubów. Duża część młodych małżeństw nie posiada zdolności kredytowej i nie stać ich na wynajęcie mieszkania u prywatnego właściciela. Brak tanich mieszkań komunalnych na wynajem jest często powodem ich emigracji. Tanich mieszkań na wynajem potrzebują też rodziny osób starszych o niskich dochodach.

Obecna polityka mieszkaniowa miasta nie zapewnia zaspokojenia tych potrzeb. Brak mieszkań socjalnych i tanich mieszkań na wynajem jest istotnym problemem społecznym i zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania rodzin. Aktualnie realizowane miejskie programy gospodarcze i społeczne nie zawierają rozwiązań, które mogłyby rozwiązać lub złagodzić ten problem.

Wnioski z debaty

Nie ulega wątpliwości, że samorząd gminny ma ustawowy obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. W ramach tego obowiązku ma stworzyć warunki dla budownictwa mieszkaniowego – przede wszystkim przygotować tereny pod budownictwa mieszkaniowe – a także zaoferować lokale mieszkalne osobom i rodzinom mającym prawo do mieszkania socjalnego. Osobną kategorią są osoby i rodziny o niskich dochodach, nie pozwalających na uzyskanie kredytu na mieszkanie oraz wynajęcie mieszkania na wolnym rynku, ale nie spełniających kryteriów upoważniających do ubiegania się o mieszkania socjalne.

W zakresie mieszkań socjalnych należy zbadać potrzeby mieszkańców i zdecydowanie przyśpieszyć ich zaspakajanie poprzez odpowiednią gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz budowę mieszkań komunalnych. Przy tym zdecydowanie niekorzystne jest lokalizowanie większej liczby mieszkań socjalnych w jednym budynku  w odosobnionym miejscu – może to wywołać trudne do rozwiązania problemy społeczne.

W wypadku pozostałych osób o niskich dochodach – w tym młodych małżeństw – można udzielić pomocy do czasu poprawy ich sytuacji materialnej w różny sposób, np.:
- poprzez stworzenie developerom korzystnych warunków dla budowy tanich mieszkań na wynajem,
- ułatwienie uzyskania kredytu na zakup mieszkania,
- budowę hotelowca z lokalami mieszkalnymi dostosowanymi do stałego pobytu rodziny, wynajmowanymi na określony okres czasu.

Innym rodzajem potrzeb jest mieszkalnictwo chronione (wspomagane), potrzebne osobom niepełnosprawnym i starszym. Jest to nowe zadanie, które wymaga wypracowania odpowiednich zasad i sposobu realizacji, przede wszystkim jednak odpowiedniego zasobu lokali mieszkalnych.

Zakończenie
Z powyższego wynika potrzeba opracowania nowych założeń polityki mie­sz­ka­­­niowej miasta - być może w ramach nowej strategii rozwoju. Założenia te powinny powstać przy szerokim udziale społeczeństwa.

Powyższe stanowisko zostanie opublikowane oraz przekazane władzom samorządowym.

 

Prezydent EFO

Antoni Czyżyk

 

Celem Elbląskiego Forum Obywatelskiego jest tworzenie przestrzeni
do debaty publicznej i wypracowywanie stanowisk dotyczących ważnych spraw miasta.

Strona główna | O nas | Członkowie | Jak przystąpić | Galeria | Linki | Mapa serwisu | Kontakt stat4u