Dziś jest: Niedziela, 11 Kwietnia 2021 r.
Elbląski Komitet Obywatelski » strona główna » dokumenty » Karta Radnego EKO

AKTUALNOŚCI

WYBORY

BAROMETR AKTYWNOŚCI RADNYCH

OSTATNIE WPISY NA BLOGACH

DOKUMENTY

CZYTELNIA

STANOWISKA

Karta Radnego EKO

Dodano: 2009-12-21, 13:57 | Odsłon: 12154

 

KARTA RADNEGO EKO
 
Profesjonalizm osoby publicznej musi łączyć się z zasadami etycznymi. Społeczność lokalna oczekuje, aby radny działał bezstronnie, a w swoim postępowaniu kierował się jawnością, otwartością, praworządnością, rzetelnością oraz dbałością o dobro wspólne.
 
Elbląski Komitet Obywatelski stawiając radnym wysokie wymagania, zobowiązuje ich do przestrzegania poniższych zapisów.
 
Art. 1
Zasada bezinteresowności i dbałości o dobro publiczne
Radny traktuje pracę jako służbę publiczną. Dobro społeczności, którą reprezentuje, stawia ponad dobro osobiste.
 
Art. 2
Zasada praworządności
Radny działa na rzecz społeczeństwa zgodnie z obowiązującym prawem.
 
Art. 3
Zasada jawności, dostępności i otwartości
Działalności radnego powinna być:
- jawna,
- dostępna dla opinii publicznej z wykorzystaniem środków komunikacji społecznej,
- otwarta na wszelkie wnioski i inicjatywy mieszkańców.
Radny będzie promował wszelkie inicjatywy służące jawności i przejrzystości w sprawowaniu władzy.
Art. 4
Zasada rzetelności
Radny sumiennie wykonuje swoje obowiązki, rzetelnie przygotowuje się do każdej sesji.
Radny zobowiązuje się poszerzać swoją wiedzę w zakresie pełnionej przez siebie funkcji.
 
Art. 5
Zasada kompetencji
Praca radnego powinna mieć charakter merytoryczny.
Radny w sposób szczególny powinien angażować się w opracowywanie projektów prawa lokalnego w dziedzinach, w których posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
 
Art. 6
Zasada bezstronności
Radny nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty.
 
Art. 7
Zasada odpowiedzialności
Działalność radnego podlega kontroli społecznej.
Radny ponosi odpowiedzialność za swoją działalność i w związku z tym podlega procedurom wyjaśniającym i kontrolnym.
Art. 8
Zasada uprzejmości i życzliwości
Radny zachowuje wysoki poziom kultury osobistej, jest uprzejmy i życzliwy w życiu codziennym oraz w kontaktach z obywatelami.
 
Art. 9
Zasada dbałości o dobre imię Rady Miejskiej
Radny w swoim postępowaniu dba o dobre imię Rady Miasta, unikając wszelkich niewłaściwych zachowań.
 
Elbląg, 9.12.2009

 

Strona główna | O nas | Członkowie | Jak przystąpić | Galeria | Linki | Mapa serwisu | Kontakt stat4u