Dziś jest: Niedziela, 11 Kwietnia 2021 r.
Elbląski Komitet Obywatelski » strona główna » dokumenty » Zasady działania EKO

AKTUALNOŚCI

WYBORY

BAROMETR AKTYWNOŚCI RADNYCH

OSTATNIE WPISY NA BLOGACH

DOKUMENTY

CZYTELNIA

STANOWISKA

Zasady działania EKO

Dodano: 2009-12-22, 08:55 | Odsłon: 12042

 
ELBLĄSKI
KOMITET OBYWATELSKI
 
 
ZASADY DZIAŁANIA
 
Czym jest Elbląski Komitet Obywatelski
Komitet jest inicjatywą obywatelską mieszkańców Elbląga, którzy uważają, że miasto jako dobro wspólne wszystkich elblążan, powinno być zarządzane z udziałem jak największej liczby odpowiedzialnych obywateli.
 
Dlaczego powstał
W mieszkańcach Elbląga tkwi olbrzymi potencjał. Elblążanie są świadomi swoich praw, mają poczucie odpowiedzialności za kreowanie rozwoju miasta, ich aktywna postawa wpływa na ważne społecznie sprawy. Komitet chce rozwijać ten potencjał.
Komitet zauważa zbytnie upolitycznienie samorządu. Partie polityczne są bardzo ważne, ale w kontekście regionalnym i parlamentarnym. Wspólnotami lokalnymi powinni zarządzać obywatele odpowiedzialni przed mieszkańcami i przez nich rozliczani, a nie liderzy partii skrępowani wytycznymi swoich centrali partyjnych, uwikłani w partyjne rozgrywki.
 
Co Komitet chce osiągnąć
Najważniejszym celem jest wysoka jakość zarządzania miastem przez Radę Miejską i Prezydenta, co w konsekwencji spowoduje polepszenie życia wszystkich mieszkańców.
 
W jaki sposób Komitet działa
Komitet bierze udział w wyborach samorządowych, w ten sposób wprowadza radnych do Rady Miejskiej Elbląga. Radni tworzą Klub Radnych Elbląskiego Komitetu Obywatelskiego. Radni przestrzegają Karty Radnego, są monitorowani i rozliczani przez Komitet. Radni poprzez pracę w samorządzie i społeczności lokalnej realizują program Komitetu.
 
Kto wchodzi w skład Komitetu
Członkami Komitetu są mieszkańcy Elbląga, osoby bezpartyjne, ceniące prawość i kompetencje, aktywne społecznie lub gospodarczo, respektujące chrześcijański system wartości, przedkładające dobro wspólne miasta nad swoje osobiste interesy.
 
Najważniejsze zasady i wartości
Najważniejszą wartością Komitetu jest dobro wspólne mieszkańców Elbląga. Temu dobru Komitet służy. Komitet będzie postępował zgodnie z zasadami pomocniczości, solidarności i partycypacji społecznej zawartymi w chrześcijańskiej nauce społecznej.
 
Efektywne zarządzanie publiczne
Komitet będzie wdrażał nowe zasady zarządzania publicznego wyrażające się partnerską współpracą samorządu z biznesem i organizacjami pozarządowymi (partnerami w zarządzaniu), udziale obywateli i ich organizacji w podejmowaniu decyzji na temat priorytetów usług świadczonych przez samorząd, włączanie partnerów w proces świadczenia tych usług, monitoringu i oceny tych usług (partycypacja), kontrolą społeczną władzy publicznej.
 
Partnerzy Komitetu
Komitet deklaruje partnerską współpracę ze wszystkimi osobami i podmiotami wyrażającymi chęć służby na rzecz dobra wspólnego Elbląga.
 
Struktura Komitetu
O najważniejszych sprawach decyduje Zebranie Członków Komitetu. Organem wykonawczym jest Zarząd. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Komitet na zewnątrz. O przyjmowaniu i usuwaniu członków Komitetu decyduje Zarząd. Nowi członkowie Komitetu muszą posiadać rekomendację co najmniej dwóch członków Komitetu. Komitet tworzy Radę Programową jako ciało programowe, doradcze i rozjemcze. W razie potrzeby tworzone są regulaminy.
Na potrzeby wyborów Elbląski Komitet Obywatelski przekształca się w Komitet Wyborczy o nazwie „Elbląski Komitet Obywatelski.”
 
Podejmowanie decyzji
W podejmowaniu decyzji Komitet będzie dążył do konsensusu. Decyzje personalne podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 
Elbląg, 11.11.2009

 

Pliki dołączone do informacji:

Strona główna | O nas | Członkowie | Jak przystąpić | Galeria | Linki | Mapa serwisu | Kontakt stat4u