Dziś jest: Piątek, 17 Września 2021 r.
Elbląski Komitet Obywatelski » strona główna » stanowiska » Stanowisko w sprawie tzw. obwodnicy wschodniej

AKTUALNOŚCI

WYBORY

BAROMETR AKTYWNOŚCI RADNYCH

OSTATNIE WPISY NA BLOGACH

DOKUMENTY

CZYTELNIA

STANOWISKA

Stanowisko w sprawie tzw. obwodnicy wschodniej

Dodano: 2012-08-21, 20:24 | Odsłon: 13267

Stanowisko w sprawie przebiegu tzw. obwodnicy wschodniej m. Elbląga

Z tzw. „przecieków” informacji z Urzędu Miejskiego wynika, że najbardziej prawdopodobny  przebieg planowanej obwodnicy wschodniej Elbląga to trasa stanowiąca przedłużenie ul. Marymonckiej pomiędzy Górą Chrobrego a Bażantarnią, biegnąca następnie pomiędzy dawną cegielnią Dębica a cmentarzem komunalnym do ul. Dąbrowskiego, a dalej w rejon węzła Elbląg Wschód.
Ze względu na uwarunkowania położenia Elbląga, obwodnica wschodnia nigdy nie będzie pełnić roli tranzytowej trasy towarowej, gdyż miejscowości położone nad Zalewem Wiślanym, do których można by nią dojechać z kierunku Warszawy mają i mieć będą wyłącznie funkcję turystyczną, a to oznacza, że ruch na tej drodze miałby charakter ekstensywny.
Tak więc trasa ta jest typową trasą układu podstawowego miasta, ale o roli lokalnej, czyli między dzielnicowej.
W latach 70., czyli w tzw. minionym okresie, kiedy budowaliśmy „drugą Polskę”, przyjęliśmy podobne rozwiązanie, ale argumentem za jego przyjęciem była wtedy inna prognoza demograficzna  miasta (180 tys. mieszkańców w 2000 roku) i inna struktura przestrzenna rozwój jednostek osadniczych na kierunku wschodnim – Warszawskie Przedmieście, gronowo Górne, Nowina) zamiast ukształtowanych dziś i przygotowanych osiedli podmiejskich Bielany, Krasny Las, Dąbrowa i Modrzewina). Chcąc uniknąć kolizji takiego przebiegu obwodnicy na odcinku w rejonie Góry Chrobrego i Bażantarni z rozwojem funkcji rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowej oraz cennymi walorami środowiska przyrodniczego (groźba wycięcia fragmentu lasu, rozcięcie obszaru biologicznie czynnego) ww. odcinek miał być prowadzony tunelem, zapewniającym bezkolizyjny ruch pieszych i zwierząt na całym obszarze obszaru chronionego krajobrazu.
W latach 2004-2006 w sporządzonym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przy założonym priorytecie rozwoju przestrzennego miasta do wewnątrz (zagęszczenie) oraz na północ (Modrzewina, Krasny las) koncepcja tzw. dużej obwodnicy (z tunelem pod Górą Chrobrego) została zastąpiona koncepcją trasy łączącej ul. Fromborską poprzez ul. Kościuszki, teren osiedla Sadyba, między sztabem wojskowym a Górą Gęsią, a następnie tunelem do ul. Bema – Łęczyckiej i ul. Rawską do ronda Kaliningrad.
O wyborze takiego wariantu trasy zadecydowała rola drogi w układzie podstawowym miasta, tzn. połączenie dzielnic północnych z dzielnicą południowo-wschodnią z ominięciem śródmieścia, a także obsługę terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Oba warianty były przedmiotem analizy funkcjonowania i prognozy wielkości ruchu w okresie perspektywicznym, a także kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Analizę wykonał Uniwersytet Techniczno-Rolniczy w Bydgoszczy. Analiza jednoznacznie wykazała, że wariant tzw. dużej obwodnicy (pod Górą Chrobrego) jest droższy od przyjętego ostatecznie w „Studium” z 2006 roku wariantu tzw. małej obwodnicy. Natomiast  prognoza ruchu na 2020 r. wykazała, że jego wielkość w przypadku tzw. dużej obwodnicy jest tak znikoma, że przedsięwzięcie to byłoby całkowicie nieefektywne ekonomicznie.

Jacek Bocheński
Ekspert EKO
 

Strona główna | O nas | Członkowie | Jak przystąpić | Galeria | Linki | Mapa serwisu | Kontakt stat4u